Galip Gezer

Galip Gezer

Toplam 38 yazı listeleniyor
 • Büyük resim ve nöromüsküler operasyon

  Devlet, din, ırk ve yaşam döngüsü üzerine hayat belirtisi göstermeye çalıştığımız bir dünyada yaşıyoruz. Paradoks yani kökleşmiş inanışlara aykırı olan düşünce biçimini benimsettiremiyoruz.

 • Sayılar silsilesi

  Noncentilyon çarpı noncentilyon eşittir dünyamızdaki hücre sayısına eşdeğer olduğu düşünülmektedir. Peki nedir bu matematik profesörlerinin bildiği rakamlar? Yapay zeka teknolojisi.

 • Haymatlos (Vatansız)

  Bir bireyin ülkesini sevmesi milletperver eğitim, hamiyetperver aile ve vatanperver bir ruh ile vücud bulur.

 • Doğu kalkınma hareketi

  Ülkemizin hem doğusunu hem batısını kalkındırmadığımız müddetçe asla G8 gibi gelişmiş ülkeler sıralamasına adımızı yazdıramayız.

 • Tröstler

  ​Neden bu şirketin adını yazdığımı ve ülkemizi bekleyen tehlikenin boyutunu görmek için lütfen okumayı sürdürünüz.

 • TÜBİTAK'mıyorum!

  Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, 1795 yılında III. Selim döneminde kurulmuştur. Kurulan bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi. Eğer eğitim ve araştırma hızımız böyle gitseydi Dünya’nın en iyi hava savaş makineleri beş okyanus jandarmalığı yedi kıta imparatorluğu bu aziz milletin elinde olurdu.

 • Bir Türk ve Kudüs

  Adın artık Jerusalem oldu değil mi? Bizler sana yardımcı olamayız artık. Solomon'un inisiyatifine bıraktılar bu kutsal toprakları.

 • Büyük Misyon

  Evet öngörüldüğü üzere ülkemiz üzerinde klasikleşen oyunlardan biri de bilindiği gibi alevi-sünni çatışmasının tetiklenmesidir.

 • Gazi

  Adım Asım Us. Ben bir Türk Yarbayım. Daha doğrusu bir S-2 istihbarat subayıyım. İki bin beşyüz yıllık Türk derin devletinin içindeyim.

 • Büyük Buhran, Şangay İşbirliği Örgütü ve Üçüncü Dünya Harbi

  Herkes bir şeyler yazıyor ülkemde. Kimi biliyor yazıyor, kimi ise yazıyor. Neden kimse büyük resmi görmek istemiyor? Halbuki her şey gün gibi ortada iken!