Necmi hoca’nın öğrencileri akıllı şehirleri yazdı

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, meslektaş ve meslektaş adaylarını, Kocaeli Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Akıllı Şehirler birimi dahil) yetkili ve uzmanları ile bir araya getirdi.
Necmi hoca’nın öğrencileri akıllı şehirleri yazdı
 
Akıllı Şehirler ana başlığı altında bitirme tezlerini tamamlayan öğrenciler, çalışmalarını tartışmaya açtılar.


 
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necmi Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
 
"Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy’a bize bu olanağı tanıdığı için teşekkür ederiz.
 
Üniversite kent paydaşlarının tümüyle iç içe olmalı. Her zaman birlikte yürümeli. Konu akıllı şehirler olunca belediyelerle yapılacak çok çalışma var. Bizlerin sahayı iyi bilen yetkililerden, öğreneceği çok şey var.
 
Öğrenirken, öğretme yetimizle projelere ve uygulamalara inovatif dokunuşlar kattığımızda güzel ürünler çıkıyor ve çıkmaya devam edecektir. Yapılan bu sunumlar bize ülkemizin geleceğinde akıllı şehir uygulamaları için birçok çözüm yolunun olduğunu ve olacağını göstermiştir.”
 
Akıllı Şehirler ana başlık ve temalı sunum yapan Elektrik Mühendisi meslektaş adayları ve sunum konuları aşağıdaki şekildeydi:

Ersin Levent                    
  Dünyada ve Türkiye’de Akıllı Şehir Uygulamaları
 
Ali Umut Kömürcü       
  KBB Akıllı Şehir Uygulamaları ve Geliştirilebilirliği
 
Yasin Can Kılıç                
    Akıllı Şebeke Teknolojisi ve Dağıtım Sistemi
 
Kağan Yıldızlar             
    Akıllı Şehirlerde Akıllı Direkler ve Aydınlatma
 
Melih Yılmaz                  
    Hayat Kurtaran Trafik Işıkları
 
Atıl Bilir                           
    Demiryolu Entegreli Akıllı Kavşak
 
H.Bahtiyar Ateş              
    Akıllı Otoparklar  
 
Yunus Uzun                   
    Akıllı Kent Uygulaması Olarak Lazer Işık Perdesi 
 
Sezai Yalçın                    
    Elektrikli Bisiklet İnovasyonu
 
Özgür Saklanmaz             
    Model Kentte Akıllı Şehir Uygulamaları
 

Bu sunumlardan özetlerde aşağıdaki şekilde derlenmiştir:

Ersin Levent’in sunumundan:
 
 
Bu sunumda 'Akıllı Şehir Nedir?', 'Şehirlerin Nasıl Akıllanması Gerekiyor?' sorularının cevapları ortaya konmuştur:
  

 
Özetle;
 
Bir gün bitmesi muhtemel kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için bilgi iletişim teknolojilerine yatırım yapan, bu yatırımlar sonucu tasarruflar yapan, bu tasarruflar ile sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan, doğada bıraktığı karbon ayak izini azaltan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı ve tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapan şehre ‘akıllı’ şehir dendiği belirtilerek.

Şehirlerin akıllanması gerektiği şu şekilde ifade edilmiştir: 
 
Doğal enerji kaynaklarının azalmaya başlamasıyla, bazı kaynakların cevreyi aşırı kirletmesi, bu kaynaklara bağlı küresel iklim değişikliği, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın bu kaynaklarla sürdürülemeyecek noktalara geldiğinin altı çizilerek, çözüm olarak, alternatif enerji kaynakları arayışının olması ve kaynakların daha ekonomik ve akılcı,planlı kullanılmasının gerektiği’nin ele alındığı sunumda bütün bu kaynak sorunlarına karşın, şehirlere göçün hep sürmesi, şehir nüfusunun bütün dünyada artmasıyla olusan hizmet talebi artışı,yerel yönetimlerin hizmet arzının yetmemesinin bir kısır döngü yarattığı belirtilmiştir.
 
Bütün bu olumsuzlukları olumluya dönüştürmenin mümkün olduğu belirtilerek ,şehirlerimize “akıllı şehir” özelliği kazandırılabileceği, bu sunumda dünyadan ve ülkemizin farklı şehirlerinden farklı akıllı kent çalışmalarının örnekleriyle anlatılmıştır.
 
Ali Umut Kömürcü’nün sunum özeti:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Akıllı Şehir Uygulamaları Ve Geliştirilebilirliği
   


 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamaları’nın ve geliştirilebilirliği’nin ele alındığı sunumda:
 
Türkiye’de ve dünyada artan şehir nüfusu’nun büyük sorunları da beraberinde getirdiği belirtilerek artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlar ve tükenen enerji kaynaklarını optimum kullanma ihtiyacı’nın kent yönetimlerini teknolojinin sunduğu imkanları daha fazla kullanmaya sevk etmesi gerektiği ortaya konmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden örneklerle günümüzde vatandaşa en yakın yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin elektronik ortamda sundukları hizmetlerin sayısını gün geçtikçe artırdıkları ortaya konmuştur. Yerel hizmetlerin sunumunda teknolojiyi en iyi şekilde kullanan belediyelerin ‘akıllı belediye’ olarak nitelendirilendirildiği, kent yönetimleri için de ‘akıllı şehircilik’ kavramının ön plana çıktığı belirtilmiştir.
 
Yasin Can KILIÇ’ın sunum özeti:


 
Bu sunumda;
Enerjiyi daha verimli kullanmak için yeni nesil elektrik güç sistemleri olarak adlandırılan akıllı şebekeler üzerine çalışmalar yapıldığı vurgulanmıştır.

Ve devamında şu konulara değinilmiştir:
 
Dağıtım sektöründe enerji dağıtım ağlarının operasyon sırasında gerçek zamanlı verinin en büyük kullanıcılarından biri olduğu söylenmiş ve bu nedenle, veri işleme teknolojisi için doğal bir ihtiyaç olduğu’nun gerekliliği belirtilmiştir.
 
Akıllı cihazlar ve iletişim protokollerinin geliştirilmesinin Akıllı Şebeke ve Dağıtım Sistemi kavramını doğurduğu’nunda üzerinde durularak; akıllı şebekenin temel bileşenleri ve teknolojileri, enerjiyi etkin ve verimli kullanma, Dağıtım Sistemi gelişiminin temel özellikleri ele alınmış ve sonrasında Dünya’da ve Türkiye ‘de akıllı şebekelerde dağıtım sistemlerindeki gelişmelerden bahsedilmiştir.
 
 
 
Kağan YILDIZLAR sunumunda şunları anlatmıştır:
 
 
Sunumda :
1. Akıllı Direkler Nedir?
2. Akıllı Direkler Neden Uygulanmalı
3. Radyo Frekansı (RF) Kontrolü Nedir?
4. Günümüz Direklerinin Yapısı
5. Akıllı Direk Proje Yapısı
6. Akıllı Direk Maliyet Hesabı 
konularında açıklamalarda bulunulmuştur.
 
 
Akıllı Direk kullanımında hata’nın anında tespit edildiği söylenmiş ve RF kullanımının da ucuz maliyet ve basit entregrasyonla kesintisiz erişim sağladığı ve 50 km’ye kadar sinyal kullanımı olduğundan bahsedilmiştir.
 
Melih YILMAZ, Hayat Kurtaran Trafik Işıkları sunumunda dinleyenlere özetle şunları söylemiştir:

 
Kaldırıma Çıkan Ambulans
 
Sunumda:
Kaldırıma Çıkan Ambulans örneği ile, günümüz Türkiye'sinde yoğun trafik koşullarının insan hayatı için saniyelerin önemli olduğu ambulansın içinde geçen yaşam mücadelesine yeteri kadar uygun olmadığı belirtilmiş,bunun yanında sürücülerimizin anlayışsızlığı, sabırsızlığı, fırsatçılığı gibi durumlar hem hastanın hayatını hem de trafiği olumsuz etkilemektedir denilmiştir. Ve bu projede amacın trafiğe getirilmek istenen düzenlemeler ile can güvenliğini sağlamak ve trafik akışını rahatlatmak olduğu söylenenlere eklenmiştir.

 
Sonuç olarakta Hayat Kurtaran Trafik Işıkları Projesi ile:
 
Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi ile birlikte hayatımızın her alanında gözle görülür derecede kolaylıklar sağlandığı,eski zamanlarda günlerce hatta haftalarca sürebilecek bir durumun artık saniyelerle çözümlenebildiği,
 
Trafik problemlerinin her bireyin defalarca muzdarip olduğu problemler olduğu, geçiş üstünlüğüne sahip güvenlik araçlarının trafikte yaşadığı problemlere bu sistem ile çözümler getirilmeye çalışıldığı, sistem ve yazılımın  her kavşak için özel olarak tasarlanması gerektiği,yolun durumu trafik yoğunluğu ve hastane yakınlığı göz önüne alınarak sistemin kurulabileceği söylenmiş,
 
Ve Hayat kurtaran trafik ışıkları sistemi ile yapılan uygulama sonucunda ambulans vb. araçların trafikte yaşadığı problemlerin çözümünde üstün performans ortaya konduğu, elektronik her sistem gibi bu sisteminde geliştirilmeye açık ve farklı durumlara göre farklı algoritmalarla yenilenebilir bir sistem olduğu vurgulanmıştır.
 
Atıl BİLİR tarafından yapılan sunumda anlatılanlar:
 
 
“Akıllı Kavşak Sistemlerinin kullanılmasıyla:
 
"loop dedektörler" aracılığıyla kırmızı ışıkta bekleme süresi en aza indirilerek, trafik akışının gereksiz yere kesilmesi önleniyor. Bir yandan yakıt ve zamandan tasarruf sağlanırken, diğer yandan da yaya ve sürücü psikolojisini olumsuz etkileyen uzun süreli beklemeler ortadan kalkmış oluyor.
 
Bu sayede de dedektör yerleştirilmiş yönden araç gelmediği sürece kavşağın yapısına göre diğer yönlere sırayla geçiş izni verilebiliyor.
 
Tam trafik uyarmalı sistem sayesinde de yaya butonlarından talep gelmediği ve dedektör yerleştirilmiş yan yollarda araç varlığı algılanmadığı sürece ana yönlerden seyreden araçlara devamlı yeşil ışık yanarak, kesintisiz bir ulaşım sağlanabiliyor. “
 
denilerek bu sistemlerin önemi üzerinde durulmuştur.


 
Ve bununla birlikte Tam Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi’nin faydaları da aşağıdaki şekilde dinleyicilere sunulmuştur:

Trafik akış ve yoğunluğunu anlık olarak izler,

Elde edilen verileri değerlendirerek trafik güvenliği ve düzenini sağlar,

Mevcut durum, diğer kavşaklardaki durum ve geçmişte oluşan durumlarla karşılaştırır ve sinyalizasyon sıra ve sürelerini anlık olarak değiştirir,

Taşıt başına bekleme süresinde en az %20 oranında iyileşme sağlar,

İstatiksel veri üretir ve raporlar,

Sistemin alarm ve sonuçları izlenebilir,

Trafik Kontrol Merkezi ile sürekli bağlantı halindedir. 

 
Bu sistemler Tramvay Öncelikli Geçiş ve Akıllı Kavşak Entegresi olarak ele alındığında sağladığı faydalarda şu şekilde ele alınmıştır:
 
Direklerin üzerinde bulunan giriş çıkış algılayıcıları sayesinde tramvay geldiği anda fazın neresinde olursa olsun Tramvayın çakıştığı tüm sinyal gruplarına kırmızı ışık yakılarak tramvaya geçiş önceliği sağlanmaktadır.

Uygulamanın Sağladığı Diğer Faydalarda
Otomatik trafik kontrol ve yönetimi
Trafiğin senkronizasyonu’dur.
 
 
Bu sistem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (İzmit Anıtpark Kavşağı’na) uygulanırsa sağlayacağı faydalardan ise şu şekilde bahsedilmiştir :
 
Bir başka sunum Hasan Bahtiyar ATEŞ tarafından yapılan AKILLI OTOPARKLAR sunumuydu:
 
Bu sunumda Akıllı Otopark Nedir ? tanımlandı ve Dikey Tip, Yatay Tip, Kule Tip Akıllı Otopark Sistemleri anlatıldı: 
Yunus Uzun ise sunumunda Akıllı Kent Uygulaması Olarak Lazer Işık Perdesi konusunda bilgilendirme yapmıştır:

Bu projenin amacı:

Günümüzde artan trafik ve bunun beraberinde insanların artan dikkatsizliği nedeni ile trafik kazalarının ve artan dikkatsizliklerin gelişen teknoloji sayesinde akıllı şehirlerin gelişmesine yönelik çalışma yapılarak azaltılmasıdır.
 
Sunumda Lazerin tanımı yapılmış, Lazer Işıklarının Özellikleri anlatılmış ve Lazerin Kullanım Yerleri ile beraber Dünyada Lazer Işık Perdesi’nin uygulandığı ülkeler örneklenmiştir.
 
Ve Lazer Işık Perdesi’nin ne olduğu ve faydaları anlatılmıştır:

 
Lazer Işık Perdesi’nin Faydaları: 
 
Işık perdesi sayesinde ışıkları akıllı hale getirip ışıkların görünmeme ihtimalini neredeyse sıfıra indirir.
 
Bundan dolayı ışıklarda oluşan yaya ve araç kazaları büyük oranda azalma gösterir.
 
Işık perdesinin tüm ışıklara entegre edilmesiyle beraber kırmızı ışıklarda dikkatsizlik sonucu oluşan kazaları büyük oranda azaltabilir.
 
Daha sonra Akıllı Bisiklet İnovasyonu (AKILLLI BİSİKLETLERDE DİNAMO VE GÜNEŞ PANELİ İLE ŞARJ) konusunda sunum yapan Sezai YALÇIN şunları söylemiştir:

“Bisikleti daha kullanışlı bir hale getirip insanları bisiklet kullanmaya yönlendirmek adına herkese hitap eden bir uygulama ile teknolojik cihazların şarj edilebilmesi, bisiklet sporları yapan kişiler için enerjinin bir aküde depolanıp istenildiği zaman kullanılması amacıyla uygulama yapılmıştır. 
 
Hareket enerjisinin dinamo ile güneş enerjisinin de güneş paneli ile enerji eldesinde kullanarak günümüzde neredeyse herkesin sahip olduğu cep telefonu, tablet gibi cihazların seyahat boyunca şarj edilmesi, gerekirse düşük seviyede de olsa bir aküde depolanması sağlamaktır.
 
Belirlenen sistemin şehirlerde bulunan akıllı bisikletlere uygulanarak, şahsi bisikletler dışında, topluma açık kullanılan bisikletler üzerinde kullanımı daha yaygın hale getirerek daha fazla tasarruf ve enerji verimliliği sağlamaktır. 
 
Şehirlerin nüfus sayılarındaki artış; altyapı problemleri, trafik problemleri ve dolayısıyla çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Akıllı şehirler uygulamalarında bu konularda birçok haberleşme sistemi, altyapı sistemi kullanıldığı gibi aynı zamanda “Yaşanabilir” kavramı üzerine enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen önem göz ardı edilmemektedir. Dünya’nın birçok şehrinde de örneği olduğu gibi bisiklet kullanımının bu konulara çözüm getirmek adına önemli bir adım olduğu gerçeği biliniyor. Bisikletin geliştirilmesi bu amaç doğrultusunda uygulanabilecek çalışmalardan biridir.”
 
Yalçın bunları söyledikten sonra ise Akıllı Bisiklet Sistemi’ni anlatmıştır:
 
 
Ve sunum Akıllı Bisikletlere Güneş Paneli ve Dinamo Bağlanması’nın anlatılmasıyla son bulmuştur:
Bu sistemde 1adet dinamo, 3 adet güneş paneli ve USB çevirici kullanılmıştır.
 
Projenin uygulama planı:
 
 
Projenin bisiklet üzerinde uygulanması:
 
 
Bu projede; Güneş paneli ve dinamo sayesinde şarj için gerekli enerji sağlandı.
 
İki farklı telefon modeli üzerinde deneme yapılarak ortalama şarj süresi 3 saat olarak belirlendi.
 
Sonuç olarak, bu uygulama sayesinde bisiklet daha kullanışlı hale gelmiş oldu.
 
Bu sunumdan sonraki sunum ise Model Kentte Akıllı Şehir Uygulamaları adıyla 
Özgür SAKLANMAZ tarafından yapıldı:
 
 
Sunumun Özeti :
 
 
Bu sunumla beraber Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Mühendis Adaylarının Akıllı Şehir temalı sunumları sona erdi. Bu arkadaşlar ilgiyle izlenen sunumlarıyla bize  Dünya’nın ve Türkiye’nin Akıllı Şehir Konseptinin oluşmasına katkı koyacakları ve geleceğe daha güvenli bakmamız konusunda hiçbir endişe içinde olmamamız mesajını verdiler.
 


  
 
 
Katkıları için Hüsnü Baysal’a teşekkürler

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın