Doç.Dr. Ömer Kul

Doç.Dr. Ömer Kul

Bingtuan bilmecesi..

Doğu Türkistan'ın nüfusu üzerine araştırma yapanlar veya konuşup yazanlar genelde nüfusa dair rakamları Çinlilerin az gösterdiklerinden, doğum kontrolünün acımasızlığından, kota fazlası doğanların 'kara nüfus'u oluşturduğundan, kimlik alamadıklarından veya 1949 sonrası bölgeye gönderilen Çinli göçmenlerden bahisle bölgenin Çin lehine demografik yapısının bilinçli olarak değiştirildiğinden bahsederler.
Bingtuan bilmecesi..
Daha da vahimi Doğu Türkistan'da ne kadar insan yaşadığını 2019 dünyasında kesin ve güvenilir olarak hiç kimse bilmemektedir.

İstisnasız olarak yukarıda yazılanlar doğu bilgiler olsa da, büyük bir eksiklik barındırmaktadır. Bu eksiklik aynı zamanda Doğu Türkistan üzerinde Çin Komünist Partisi'nin, nüfus ve göçmen siyaseti ile nasıl bir oyun oynadığını da gözler önüne sermektedir.

Pandoranın kutusu açıldığında altından daha ne vahşilikler çıkacağını ümit ederim tarih bize gösterecektir.

Doğu Türkistan'da demografik yapıya dair onca söz söylenmişken, bir husus bilerek veya bilmeyerek veyahut da gerçekten hakkında çok az veya hemen hemen hiç denilebilecek yazılı ve görsel bilgi olması yüzünden gündeme getirilememekte, getirilse de ne anlam ifade ettiği tam olarak anlaşılamamaktadır.

Biz bugünkü yazımızda bu hemen hemen hiç bilinmeyen bir hususu, "Bingtuan Bilmecesi"ni yazımıza konu yaptık.

Umarım üzerinden bundan sonra ciddi araştırmalar yapılır ve Doğu Türkistan halkının nasıl dört bir tarafından kuşatıldığı daha net anlaşılır.

Şimdi Doğu Türkistan'a dair bildiklerinizi unutun ve bu yazıyı okuduktan sonra tekrar düşünün; Doğu Türkistan denilen bu ülke nasıl bir yerdir?

Bingtuan'ı aslında "gölge hükümet" olarak ifade etmek yerinde olacaktır.

Şöyle ki; 1955 yılında kadim Türk-İslam yurdu Doğu Türkistan, Çin Komünist Partisi tarafından "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi" olarak ilan edildikten sonra, başında Uygur kökenli idarecilerin bulunduğu ama bütün yetkinin aslında Komünist Parti'nin Doğu Türkistan şubesinin genel sekreterinde olduğu bir düzen kurulmuştu. Görünürde mahalli halktan nüfusça fazla olanların başkan olduğu bir yapı bulunsa da yetki arka planda komünist parti ve onun temsilcilerinin elinde olagelmiştir.Bingtuan
ise bambaşka bir şey…

Bingtuan, Doğu Türkistan'daki hükümetin de üstünde bir hükümet… Lakin resmiyette ne olduğu muamma…

Bingtuan'ın tam açılımı: "Üretim ve Kuruluş Garnizonu". Ailelerden müteşekkil bu yapılanma gerekli görüldüğünde silahlı birliklere dönüştürülür, ihtiyaç hasıl olmadığında ise tarımla uğraştırılır.

Doğu Türkistan'daki en verimli topraklar ve sulak alanlar bunların elindedir. Şehirlerin su hartellerini de bunlar kontrol ederler.

Bingtuan'lar şehirler ile ilçeler arasına stratejik olarak yerleştirilerek çıkabilecek sosyal olaylara karşı acil müdahale birimleri halinde konuşlandırılmıştır.

Her ne kadar gizli olarak teşkilatlandırılmış olsalar da, bilindiği kadarıyla Doğu Türkistan'da 18 Bingtuan Garnizonu yerleşik vaziyettedir. Daha muhkem olanları ise Kaşgar, Hoten, Gulca, Aksu, Korla gibi Uygur nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yer ve çevrelerinde konuşlandırılmış durumdadır. Börütala ve Altay bölgelerinde ise Kazaklardan müteşekkil Bingtuan birlikler de bulunmaktadır.Çin Merkezi Hükümeti'nin Doğu Türkistan'a çıkarttığı bütçe ilk olarak Bingtuan'a akabinde Özerk Bölge Hükümeti'ne tahsis edilir.

Yine Merkezi Hükümet'in her kurultayına Bingtuan ve yerel hükümet ayrı ayrı vekil gönderir.

Bingtuan'ın kuruluşunun 1949 yılındaki Komünist işgali sonrası olduğu bilinmekle beraber, ilk başlarda Çin'in iç bölgelerindeki ve işgal öncesi Doğu Türkistan'daki GUO-MİN-DANG askerlerini Doğu Türkistan'a yerleştirmek olarak düşünülmüşse de ilerleyen yıllarda, hedefi gizli olmak kaydıyla, gayri resmi göçmen yerleşimi ve çıkabilecek herhangi bir olayı bastırmak amacına matuf profesyonel birlikler oluşturma hedefine kilitlenmiş bir proje haline dönüştürülmüştür.

Bu haliyle Bingtuan askerlerinin ekser çoğunluğunun Çinli olduğunu söylemeye bile gerek olmasa gerekir.

Burada asıl soru ise günümüzde Bingtuan denen gizli yapılanmanın Doğu Türkistan'da kaç kişilik bir illegal ordu oluşturduğuna dairdir.

Bizler her ne kadar Doğu Türkistan'ın nüfusunu güvenilir kaynaklar ve objektif veriler vasıtasıyla bilemesek de, bugün Doğu Türkistan'da 30 milyonu mütecaviz bir Müslüman-Türk yaşamaktadır diyoruz. Bingtuan'ın sayısının ise en az 50 milyon olduğu düşünülmektedir.Tabi ki Bingtuan'ın sayısı, hiçbir zaman, Çin merkezi hükümetinin Doğu Türkistan'ın nüfusunu ifade ettiği bilgiler arasında zikredilmemektedir. Bunun içindir ki, 1.824.418 km2 yüzölçümü olan bir ülkede Çinlilerin ifadesiyle, Çinli göçmenler de dahil, 20 milyon civarında insan yaşıyor demek mantıksız durmaktadır.

Bingtuan
mensubu olanların Doğu Türkistan'da maaşlı birer çalışan olduğunu, okul, arazi ve evlerini devletin verdiğini, hastanelerin Bingtuan mensuplarına ücretsiz olduğunu da ilave edelim.

Bununla yetse neyse,

Mesela Bingtuan'ın kendi polis teşkilatı, mahkemesi, ceza evleri bulunmakta. Yani Doğu Türkistan'da gölge bir hükümet yanında gölge bir devlet daha var.

Çin'in iç bölgelerinden Bingtuan'a katılmak üzere gelen bir Çinliye ev ve arazinin bedava verilmesi yanında 100.000 Dolar civarında bir yerleşim bütçesini de Çin Komünist Partisi'nin karşıladığı da bilinenler arasındadır.

Bingtuan birliklerine yakın yerlerde bir olayın vuku bulması durumunda ağır silahlarla olayı bastırma yetkisine sahip olan bu gizli yapılanma, 2009 Urumçi olaylarından sonra şehir ve ilçelerdeki asayiş olaylarını takip ve kontrollerin yanı sıra şehirler arası kontrol merkezleri de Bingtuan birlikleriyle beraber çalışmaya başlamıştır.

Anlayacağınız kontrolu de kontrol etmek Doğu Türkistan'da Bingtuan marifetiyle yapılmakta…
Yapılanmasında enteresan bir husus daha var ki, Bingtuan'ın gücünü buradan görmek mümkün.
Mesela Kurla şehrinde kurulan 4 askeri birliğin garnizonu Bingtuan'a bağlı, Bingtuan ise, yerel hükümete hiçbir irtibatı olmadan direkt Merkezi Çin Hükümeti'ne bağlı durumdadır.

Daha da enteresan olanı, Bingtuan, Doğu Türkistanlı birisini tutuklamak isterse kimseden izin almak durumunda değildir, lakin Mahalli Hükümet birisini tutuklamak isterse Bintuen'dan izin almak zorundadır.

Bugün çok az sayıda Uygur veya Kazak Doğu Türkistanlı, Bingtuan'larda görev almakta… Lakin bu görev almanın sebebi, 1949 sonrasında Bingtuan'ın kurulmaya başladığı dönemlerde, garnizon yerleşim alanlarının içerisinde kalan Uygur ve Kazakların alınması sebebiyledir. Sistem, günümüzde ise, tamamen hem Çinli göçmenleri iskan etmek, hem de muhtemel başkaldırı hareketlerini bastırmak amacıyla bölgede Çinli nüfusun sayısını arttırmayı amaçlayan devasa bir proje haline dönüştürülmüştür.

Doğu Türkistan'da Bingtuan şehirleri ve serbest sanayi bölgeleri kurulmuş vaziyettedir. Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan gibi ülkelerde ise Bingtuan'ın kurduğu fabrikalar ve tarım yapmak üzere kiraladığı yerleri organize eden şubeleri bulunmakta. Merkezi Hükümetin, Özerk Bölge adına verdiği bütçenin %90'!ı Bingtuan'a geri kalan kısmı da Mahalli Hükümete aktarılır. Bingtuan'ın Doğu Türkistan'da üniversiteleri, liseleri bulunmakta, sadece Bingtuan'a hizmet eden sınır kapıları mevcut. Bugün Kazakistan veya Kırgızistan gibi ülkelere göç eden Çinlilerin bu proje kapsamında yerleştirildiklerini söylemek abartı olmasa gerekir.

Bingtuan'ın genel sekreteri, statü olarak Özerk Bölge Başkan yardımcısına eşittir. Bingtuan Komünist Parti Başkanı aynı zamanda Özerk Bölge Komünist parti başkanlığını da yürütmektedir.

Doğu Türkistan'da 2009 Urumçi olayları sonrası 4 diwiziye (en büyük birliğin adı) kurulmuştur. Her diwiziyenin altında ise yüzlerce tuan yani polk bulunmakta. Her diwiziye, merkezi Çin'in bir bölgesine peşkes çekilmiştir. Mesela Korla'da kurulan yeni bir diwiziyeye Çin'in bir gölgesinden insanlar getirilir. Böylece akrabalık bağlarının devamı ile geri dönüşlerin engellenmesi hesaplanmaktadır.


(Bu haritada Doğu Türkistan'daki Bingtuan'ların Çin'in hangi bölgesine peşkes çektiği gösterilmektedir)

Bingtuan'a bağlı Uygur milli polklerinin Kaşgar, Gulca, Hoten ve Korla'da varlığı bilinmektedir. Sınır boylarındaki Kırgız, Kazak ve Tacikler Bingtuan'a aittir. Gulca, Altay ve Börütala'da Kazak ve Molki polkleri bulunmaktadır. Milli polkler her diwiziye'de 4-5, bilemediniz en fazla 10 polk kadardır. Bu milli polklerin silahlı mürettebatı tamamen Çinlilerden müteşekkil, milli polkler içerisindeki Uygur, Kazak veya Kırgızlar sadece tarım ve hayvancılıkla uğraşabilirler. Emekli maaşı aldıkları, hastane ve okul gibi sosyal haklardan yararlanabildikleri de bilinmektedir. Bölgeyi ve mahalli şiveleri iyi bilmeleri dolayısıyla, sınır boylarındaki yasak geçişleri der-dest için bu milli polkler kullanılmaktadır.

Ülkemizde kurulan herhangi bir Çin şirketinin Bingtuan'a mı ait olup-olmadığını kimsenin bilmediği veya bilemeyeceği ise bir vakıadır. Muhtemelen Doğu Türkistan'da hapse atılan veya toplama kamplarına tıkılan insanlar Bingtuan'a ait fabrika ve işletmelerde bedava işçi olarak çalıştırılmaktadır. Çin'in bu proje ile neler yapabileceğini varın hep beraber düşünelim…
Şimdi bir kere daha; Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'ı nasıl bir ülke haline getirdiğini hep beraber hayal etmeye çalışalım ve varsa elimizi vicdanımıza koyalım..

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın
  • Abdulgani Yakup
    Ben söz konusu Doğu Türkistanda doğma büyümeli olmama rağmen, Bingtuan hakkinda bu kadar bilgiye ulaşmam sanki kuyuda iğne aramiş gibi ve imkansiz ellinize sağlik.