• Teknoloji

MASAK'ta elektronik tebligat dönemi

MASAK, elektronik tebligat altyapısı oluşturacak.
MASAK'ta elektronik tebligat dönemi
ANKARA (AA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, iş süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması ve alıcı ve göndericinin haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda elektronik tebligat altyapısı oluşturacak.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, MASAK, bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, iş süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması ve alıcı ve göndericinin haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda elektronik tebligat altyapısı oluşturacak.

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlar, başkanlık tarafından oluşturulan sistem vasıtasıyla yapılacak.

Başkanlık tarafından tebligatlar, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılacak.

Hesap açılması için 90 gün içinde başvuru yapılacak
Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşların, faaliyet izninin alınmasını müteakip 90 gün içerisinde hesap açılması için başvuru yapması gerekiyor.

Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar faaliyetlerine devam ettikleri sürece elektronik tebligat hesabının kapatılması için başvuruda bulunamayacak.

Başkanlık, hesabın, belirtilen usul ve esaslar dışında kullanıldığına ilişkin şüphe veya tespitlerin oluşması durumunda, geçici olarak kullanıma kapatılması da dahil gerekli tedbirleri alacak. Muhatabın faaliyetini sonlandırdığını bildirmesi veya hesabın yönetmelik kapsamında kullanılmasına gerek olmadığına dair bir tespit yapılması veya bilgiye ulaşılması durumunda hesabı kapatılabilecek.

Elektronik tebligat verisi muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat yapılmış sayılacak.

Başkanlık, sistemin işleyişine dair tüm olay kayıtlarını zaman damgası ile ilişkilendirerek tutacak. Olay kayıtları güvenli elektronik imzayla imzalanarak 30 yıl süreyle saklanacak.

Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında idari para cezası uygulanacak.
Yorum Yazın