TIC 600*160
  • Sağlık

Koronavirüsün içme sularına etkisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinin içme sularına etkisinin olup olmadığı tartışılırken, MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, içme sularının musluğa ulaşmadan bu tür ve benzeri virüslerden arındırıldığını açıkladı.
Koronavirüsün içme sularına etkisi
Doç. Dr. Özçelik yaptığı açıklamada, “Dünya sağlık örgütünce, içme suyu sistemlerinde COVID-19 virüsünün gözlenmediği ve mevcut deliller ışığında su sağlayan sistemlerde riskin oldukça az olduğu ifade edilmiştir. COVİD-19 virüsünün dezenfeksiyona, standart arıtım ve dezenfeksiyon süreçlerine yatkın bir virüs türü olduğu ifade edilmektedir (United States Environmental Protection Agency). Musluk sularımız, sudan kaynaklı hastalık üreten organizmalara karşı arıtılmaktadır. İçme suyu arıtım tesisleri, filitrasyon ve dezenfektasyonu içeren ve klorlama gibi hastalık üreten mikro organizmaları öldüren aşamaları içermektedir. Yani, içme suları musluğumuza ulaşmadan bu tür benzer virüslerin etkisinden arınmaktadır, dolayısıyla, musluk sularının alışıla geldiği üzere kullanılmasında şu an için bir sorun gözükmemektedir” dedi.
Yerelde, içme sularına ne tür bir arıtma uygulandığı yerel belediyeler ve su kanalizasyon idarelerinin web sayfalarından ve duyurularından öğrenilebileceğini açıklayan Özçelik, “Özel kuyulardan içme sularını temin edenler ve sularında hastalık üreten mikroorganizmalar bulunduğundan endişelenenler bakteri virüs ve diğer hastalık üreten mikroorganizmalara karşı ne tarz önlemler almaları gerektiğini konusunda yetkin firma ve yetkili kurumlara başvurabilirler. Atık su arıtım sistemlerinde COVID-9 virüsünün gözlendiğine dair uluslararası kuruluşlarca şu ana kadar bildirim görünmemektedir. Bu bakımdan virüsün kanalizasyon sistemleri ile iletim riskinin az olduğu düşünülebilir. Foseptik gibi özel atık su toplama sistemleri olanlar, uygulamakta olageldikleri dezenfeksiyon yöntemlerine devam etmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ancak, bu tarz sistemlerin içme suyu kuyuları ile etkileşiminin önüne geçilmelidir” dedi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, virüsün öksürme, hapşırma sonucu ortaya yayılan damlacıklar ile diğer kişilerin elleri ve sonrasında ağız, burun ve göz teması sonucu bulaştığı konusunda açıklamaları bulunduğunu söyleyen Özçelik, “Bu nedenle virüsün yayılmasını önlemek için alınacak kişisel temizlik önlemlerinin su tüketimini arttıracağı beklenmektedir. Virüsle mücadelenin uzun sürmesi durumunu da göz önünde bulundurarak, yerleşim yerlerimize sürekli ve uygun kalitede içme suyu sağlayabilmek için etkin bir su kaynakları yönetimi gerçekleştirilmelidir” dedi.
TIC Detay Altı