• Medya

Kamuoyu ve basın camiasına duyuru.

Geçtiğimiz günlerde, Cemiyet üyelerimizin davet edilmediği bir basın toplantısında Erciyes Anadolu Holding'in Kayyum CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in Cemiyetimizi hedef gösterip, bizleri itibarsızlaştırma çabası içerisine girdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Kamuoyu ve basın camiasına duyuru.
Şahsi olarak ticari ilişkilerimizi Cemiyete mal ederek, karşı Cemiyet üyelerini muhatap kabul edip, aynı kanunlar çerçevesinde kurulan ve aynı amaca hizmet eden Cemiyetimizi ötekileştirip, üyelerimizi dışlayan bir anlayışı şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz.

Devletimizin ön gördüğü yasal haklarımızın gasp edilip, yine bunun hükümetimizin kayyum olarak atadığı, tabiri yerindeyse devleti temsil eden holdingde görev yapan kişilerce yapılması üzüntü vericidir.

Kişilerin şahsi şirketlerini yönetirken çalışacakları kurumları tercih etme hakları elbette vardır. Lakin, Devletin herkese eşit olması ve kurumlar arasında ayrım yapmaması gerekir. Çünkü devlet bütüncüldür ve yasalar karşısında her vatandaşına eşit mesafededir.

Erciyes Anadolu Holding'in medya kuruluşları arasında ayırım yapması, bir Cemiyeti muhatap alıp, diğer Cemiyeti dışlaması, Devletimizin eşitlik ilkesi ruhuna terstir.

Görevli Kayyum yönetiminin tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durması gerekmektedir. Devlet adına faaliyet gösteren bir kurumun gazetecilere destek olmak amacıyla verdiği yüzbinlerce lira tutarındaki hibe sözü tek bir Cemiyet’i kapsayamamalıdır. Aynı şekilde sadece diğer Cemiyet üyesi medya kuruluşlarına ilan verilmesi de eşitlik ilkesine uygun değildir. Eğer bir destek söz konusu ise faaliyet gösteren tüm medya kurumları ve Cemiyetleri için geçerli olmalıdır.

Keyfi uygulamalarla Devletin kurumları yönetilemez. Devletin görevlendirdiği yöneticilerin adam kayırması doğru değildir. Kanunlar nezdinde eşit haklara sahip Cemiyetimizin hakkının gasp edildiğini çok net görmekteyiz.

Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili sayın Bakanlarımıza açık çağrıda bulunuyoruz, lütfen bu adeletsiz ve adam kayırmaca duruma bir dur deyin. Lütfen üyelerimizin haklarını koruyun. Bizler kanunlar nezdinde eşit haklara sahibiz. Devletimize vergimizi veriyoruz, SGK primimizi ödüyoruz. Bizlerinde yaşama hakkı var olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz.

Umuyor ve ümit ediyoruz ki, Devletimiz babalığını tüm evlatları için eşit yapacak ve bize yapılan bu haksızlığa bir dur diyecektir...

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz...

İÇ ANADOLU GAZETECİLER FEDERASYONU VE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ
Yorum Yazın