TIC 600*160
DTR Elektrik Kule Reklamı - Sağ
  • Hukuk

​Evliliğin iptali davası nedir?

Evliliğin iptali boşanma değildir.Türk Medeni Kanunu bireylere evliliğin iptali hakkını tanımaktadır.
​Evliliğin iptali davası nedir?
CRA - Evliliğin iptali, hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir.

Evliliğin iptalinin şartları nelerdir?

1) Mutlak Butlan (Mutlak geçersizlik sebepleri)

Mutlak butlan sebebiyle dava açabilmek için evliliğin bir tarafı olmak şart değil. Herhangi bir aile bireyi bu davayı açabildiği gibi, Cumhuriyet savcıları da açabilir. Mutlak sebeplerle evliliğin iptali davasında süre kısıtlaması yoktur.

Medeni Kanun'da belirlenmiş olan mutlak butlan sebepleri şunlardır:

-Eşlerden birinin, evlilik sırasına zaten evli olması,

-Eşlerden birinin, evlilik sırasında sürekli olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,

-Eşlerden birinin, evlenmeye engel bir akıl hastalığının bulunması,

-Eşler arasında evliliğe engel teşkil edecek bir hısımlık (akrabalık) bulunması.

2) Nispi Butlan (Nispi geçersizlik sebepleri)

Nispi sebeplere dayalı evliliğin iptali davası sebebin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde açılması gerekir.

Nispi butlan sebepleri şunlardır:

-Küçük veya kısıtlının, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenmesi,

-Eşlerden birinin, evlilik sırasında geçici olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,

-Yanılma (evlilik istemediği halde yanılarak evlenme, yanılgı sonucunda istenmeyen kişiyle evlenme ve evlendiği kişinin çok önemli bir niteliğinde yanılgıya düşme halleri)

-Aldatma (evlendiği kişin onur ve namusu konusunda aldatılma veya ağır ve tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi sonucunda evlenme halleri)

-Korkutma (kendisinin veya yakınlarının hayatına, sağlığına veya onur ve haysiyetine yönelik ciddi bir tehlike ile korkutulma sonucunda evlenme hali)
TIC Detay Altı
Yorum Yazın