• Genel

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “Kadına şiddet insan hakları ihlalidir”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Kadına yönelik şiddet de dahil olmak üzere meslek camiamız olarak her türlü insan hakları ihlalini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz” dedi.
Eroğlu, Dünya İnsan Hakları Günü’nün her yıl İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlandığını hatırlatarak, “Türkiye, 2. Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ilk kabul eden ülkeler arasında yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1’inci maddesi ‘Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar’, 2’nci maddesi ise ‘Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir’ demektedir” ifadelerini kullandı.
İnsanın insana hükmetmesinin, onu ezmesinin, insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranış olarak görüldüğünü belirten Eroğlu, “Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. Dünya devletlerine insan hakları ihlalleri konusunda ders vermeye çalışan, onları yargılama yetkisini kendisinde bulan Batı’nın insan hakları ihlalleri incelendiğinde durumunun giderek daha vahim bir hal aldığı görülmektedir. Batı, bugün gelinen noktada kendi çıkarları doğrultusunda diğer ülkeleri eleştirmekte, insan haklarının temel prensiplerine aykırı olarak din, dil gibi ayrımlarla insanları ötekileştirmektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa’da insan hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.
Eroğlu, “Dünya ölçeğinde Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Arakan’da, Kırım’da, Suriye’de, Filistin’de ve daha birçok ülkede keyfi tutuklamalar, gözaltılar, zoraki kayıplar, kötü muameleler, işkence, tecavüz ve yargısız infaz gibi vahim insan hakları ihlalleri maalesef artık sıkça görülmektedir. Medeniyetimiz insan odaklı ve insana saygı üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı’nın fethettiği topraklardaki Müslim ve gayrimüslim vatandaşlarına karşı asırlar boyu sürdürdüğü insan hak ve hukukuna riayette gösterdiği titizlik halen takdir edilmektedir. Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısı giderek artmakta ve her yıl yüzlerce kadın öldürülmektedir. Kadına yönelik şiddet de dahil olmak üzere meslek camiamız olarak her türlü insan hakları ihlalini lanetliyor, şiddetle kınıyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insanca bir yaşam için acı, zulüm, şiddet ve gözyaşının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.