Mevcut olmayan veya motorlu taşıt olma vasfını kaybeden taşıtların silinmesi

5838 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinde yer alan, taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan rehber Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde hizmete sunulmuştur.
Mevcut olmayan veya motorlu taşıt olma vasfını kaybeden taşıtların silinmesi
CRA - 5838 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesininin; birinci fıkrasında model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların 31/12/2014 tarihine kadar hurdaya ayrılmasına, dördüncü fıkrasında model yılı 2000 ve daha eski olup mevcut olmayan veya motorlu taşıt olma vasfını kaybeden taşıtların trafik tescil kayıtlarının silinmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Kanun kapsamından; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar faydalanabilmektedir.

Model yılı 1990 ve daha eski olan motorlu taşıtların 31/12/2014 tarihine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya ayrılması amacıyla il özel idarelerine / büyükşehir belediyelerine teslim edilen taşıtlara ilişkin;

- 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan MTV, bu vergiye ilişkin vergi cezaları, gecikme faizi ve zammı,

- 28/02/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları, silinecektir.


Model yılı 2000 ve daha eski olup mevcut olmayan veya motorlu taşıt olma vasfını kaybeden taşıtların Trafik tescil kayıtlarının silinmesi ile getirilen kanun hükmünden yararlanacak mükelleflerin başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi asıllarının ¼’ünü 31/12/2014 tarihine kadar ödemeleri halinde MTV aslının ¾’ü, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları, tescil plakasına kesilen idari para cezaları, kayıt ve tescili silinecektir.

Döküman için tıklayınız !..

Tescil kaydı silinen taşıttan dolayı mükellefin MTV mükellefiyeti sona erecektir.
Yorum Yazın