TIC HOLDING Header
  • USD 27.301
  • EUR 28.857
  • Altın 1663.767
  • BIST 100 8283.67
  • Ekonomi

KOP 2024 Yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında finansman desteği sağlayacağı projelerin belirlenmesi için ‘2024 Yılı KOP Mali Destek Çağrı Programı’nı başlattı.
KOP 2024 Yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP KIRSAL), KOP Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi (KOP HAYVANCILIK) ve KOP Tarımsal Araştırmalar Projesi (KOP TARIMSAL ARAŞTIRMALAR) çerçevesinde 2024 Yılı Mali Destek Çağrı Programını başlattı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesindeki; Valilikler, Kaymakamlıklar, Devlet Üniversiteleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kurumlarının başvurabileceği Çağrı Programı, tarım ve hayvancılık projeleri için 26 Mayıs /20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sadece http://proje.kop.gov.tr adresinden kabul edilecek.

“Yenilikçi, katma değerli ve insana dokunan projeler arıyoruz”
Toplam 8 ili kapsayan KOP Bölgesinin, gelişen ve değişen ekonomik yapısının tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çok sektörlü ve eş zamanlı şekillendiğini, bu nedenle katma değeri yüksek faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, 2020 yılında uygulanmaya başlanan ‘KOP Proje Havuzu’ sistemi sayesinde proje yürütücüsü kurumlardan daha yenilikçi, farkındalık oluşturan, katma değeri yüksek, insan hayatına dokunan, bölgenin ihtiyaçlarına dönük yatırım ve desteklemeleri kapsayan önemli proje teklifleri geldiğini belirterek, tarım ve hayvancılık alanında 2024 yılı içinde aynı azim ve kararlılıkla proje tekliflerini beklediklerini kaydetti.

Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak
Temel amacın; kırsalda en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaşabilen, yöre halkının maksimum seviyede faydalanmasını sağlayacak, üretici ve hayvan refahının arttırılmasına yönelik projelerin ön plana çıkarılması olduğuna vurgu yapan Başkan Karakoyunlu, “KOP TEYAP, KOP Kırsal, KOP Hayvancılık ve Tarımsal Araştırmalar programları için finansman desteği sağlanacak projelerin kabullerine başladık. Bölgeyi oluşturan illerde; çok sektörlü, birbiriyle entegre ve eşzamanlı kalkınmaya öncülük eden, yenilikçi ve ihtiyaçlara çözüm sunabilen, istihdamı ve rekabet gücünü artırıcı her türlü projeye finansman desteği sunmaya hazırız. Mali destek programlarında ortak hareket etme ve ortak proje üretme kültürünü her zamanki gibi ön plana çıkartıyoruz. Kurumlar arası iş birliğini teşvik ediyoruz. Başvurular sadece KOP Proje Havuzu Sistemi üzerinden yapılacak ve başvuru aşamasında herhangi bir resmi yazı, doküman talep edilmeyecek olup elden, posta ve kargo yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Programlara ilişkin her türlü detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine http://proje.kop.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 2024 Yılı Mali Destek Çağrı Programımız şimdiden tüm bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“KOP TEYAP’ta üst limit 2 milyon 500 bin TL”
KOP Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda teknolojik gelişmelerin teknik personel ve çiftçilere tanıtılarak girdi maliyetlerinin azaltılması için eğitim ve yayım faaliyetlerini maksatlayan KOP TEYAP çerçevesinde; ‘Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım’, ‘Tarımda sürdürülebilirlik sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım’ öncelikli faaliyetler çerçevesinde olacak. Örgütlü yapıdaki projelerde eş finansman katkı payı yüzde 10’lara kadar çekilebilecek.

“KOP KIRSAL ile 12 milyon TL’ye kadar destek”
KOP Bölgesi kırsalının mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştürmeyi maksatlayan program çerçevesinde güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve şehirle bütünleşik bir KOP Bölgesi hedefleniyor. Proje tekliflerinde; Bahçe Bitkileri, Örtü Altı Sebzecilik, Küçükbaş Hayvancılık, Serbest Sistem Kanatlı Hayvancılık, Arıcılık, Organik ve İyi Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi, Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesisleri ve Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler alanlarındaki projeler değerlendirilecek.

“Hayvancılık projelerindeki üst limit 8 milyon TL olacak”
KOP Bölgesinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde gerekli altyapı ve modernizasyonun sağlanarak, hayvansal ürünlerde verim ve kalitenin arttırılması ile katma değerin yükseltilmesi, hayvan sağlığının korunması ve refahının sağlanması, yetiştiricilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, üretim girdilerinin azaltılması ve hayvansal faaliyetler sonucu oluşan atıkların tarıma kazandırılması maksatlanan programda; Et ve süt verimi, hayvan barınak ve beslenme, süt sağım ve soğuk zincir, yem üretim ve paketlenmesi, hayvan refahı ve hastalıkların önlenmesine yönelik proje başvuruları yapılabilecek. Eş finansman desteği örgütlü yapıya sahip projelerde yüzde 20’lere kadar düşebilecek.

“Tarımsal Araştırma Projelerine 3,5 milyon TL’ye kadar destek”
KOP Bölgesinde tarımsal teknolojilerin araştırılarak, yeniliklerin bölge çiftçisine yaygınlaştırılması, tarımsal altyapının modernleştirilmesine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi, AR-GE çalışmaları ile tarımsal girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal altyapının iyileştirilmesi için; bölgeye özgü bitkisel ve hayvansal ürünlerin dayanıklılık ve adaptasyon bakımından geliştirilmesine yönelik projeler, kuraklık ve iklim değişikliğine karşı bitkisel ürünlerin adaptasyonuna yönelik projeler, bölgede üretilen ürünlerin pazarlanması ve markalaşmasına yönelik değer zinciri analizi yapılmasına yönelik projeler, tarımsal inovasyonun geliştirilmesine yönelik projeler, tarımsal girdilerin azaltılmasına yönelik araştırmalar, tarımsal sürdürülebilirliğe ve çevreye olumsuz etki yapan sera gazı üretimini asgari düzeyde tutmaya katkı sağlayacak araştırmalar, Konya kapalı havzasında alternatif ürün araştırmaları ile obruk oluşumunun azaltılması ve engellenmesine yönelik projeler desteklenecek.