• Ekonomi

Baraj göllerindeki balık yetiştiriciliğinde ekolojik durum dikkate alınacak

Balık yetiştiriciliği tesisleri, faaliyetlerini su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği gölet veya baraj göllerinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen trofik seviye, özümleme kapasitesi ve ekolojik duruma uygun şekilde yürütecek.
AA -

ANKARA (AA) - Bakanlığın, "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, yer üstü sular ile kıyı ve geçiş sularının kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi ile iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasları içeriyor.

Buna göre, baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla yüzde 3'üne kadar alanda Bakanlığın uygun görüşü ile balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilecek.

Mevcut veya planlanan balık yetiştiriciliği tesisleri, faaliyetlerini, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği gölet veya baraj göllerinde Bakanlıkça belirlenen trofik seviye (bir su kütlesinin besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitoplankton biyokütlesi ve ışık geçirgenliği göz önünde bulundurularak belirlenen durumunu), özümleme kapasitesi ve ekolojik duruma uygun şekilde yürütecek.

Trofik seviye parametrelerinin analizi faaliyet sahiplerince yaptırılacak ve Bakanlığa gönderilecek. Analiz sonuçları, trofik seviye indeksi esas alınarak Bakanlıkça değerlendirilecek.
Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık