• Genel

Resmi Gazete'de bugün (31 Mart 2021)

31 Mart 2021 tarihli ve 31440 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler.
Resmi Gazete'de bugün (31 Mart 2021)
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kantin Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2016/10325 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/34564 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yorum Yazın