• Genel

Çankaya Köşkü’nde "Afganistan" çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Çankaya Köşkü’nde "Afganistan" konulu bir çalıştay düzenledi.
Çankaya Köşkü’nde "Afganistan" çalıştayı
Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda Afganistan’da meydana gelen son gelişmelerin siyasi, dini, sosyolojik, jeopolitik yansımaları ve Türkiye’nin buradaki rolü kapsamlı bir şekilde ele alındı. Afganistan’ın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde Türkiye’nin rolü, mevcut durumda ve sonrasında Türkiye-Afganistan ilişkilerinin geleceği ile ilgili politika önerileri ve bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirildi.
Afganistan’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ile istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının bölgesel ve küresel açıdan kritik önemde olduğu vurgulandı. Afganistan kaynaklı göç akını riskine karşı uluslararası toplumun acil ve önleyici tedbirler almasının elzem olduğu belirtildi. Çalıştayda Afganistan’ın terör ve aşırıcı gruplardan arındırılmasının bölgesel barış için gerekliliğinin altı çizildi. Türkiye’nin Afganistan’da kapsayıcı bir yönetim oluşturulması yönündeki teşvikini sürdürmeye ve insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam etmesi gerektiğinin önemine değinildi.
(Hülya Keklik/İHA)