TIC 600*160
DTR Elektrik Kule Reklamı - Sağ
  • Ekonomi

Posta kargo taşımacısı 36 teşebbüs hakkında nihai karar açıklandı

Rekabet Kurulu tarafından posta/kargo taşımacılığı yapan 36 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın nihai kararı açıklandı.
16 Ocak tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında, posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi. Toplantıda, 20-04/47-25 sayı ile 4 şirket hakkında müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verilerek, para cezası verilmesi kararlaştırıldı. 32 teşebbüsün de 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine ve idari para cezası verilmesine yer olmadığına oy çokluğu ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.
DTR Elektrik Kule Reklamı - Detay Altı